Subsidie aanvragen

Doelgroep

SANO ondersteunt individuele artsen. Het gaat met name om een financiële steun voor opleiding en onderwijs. In Nederland is veel kennis aanwezig over de internationale gezondheidszorg. SANO wil deze kennis behouden en beschikbaar stellen om de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden te bevorderen. Daarom ondersteunt SANO artsen die voor minimaal twee jaar in een ontwikkelingsland gaan werken

SANO biedt artsen op verschillende manieren financiële ondersteuning, zoals voor:

  • de jaarlijkse voorlichtingsdag voor aanstaande AIGT,
  • vervolgopleidingen voor AIGT,
  • maandelijkse financiële ondersteuning voor AIGT bij uitzending zonder erkende uitzendende organisatie.

Aanvraagformulieren

Als je een beroep wilt doen op financiële ondersteuning van SANO verzoeken wij je onderstaande aanvraagformulier in te vullen en inclusief de benodigde bijlagen naar SANO te retourneren. 

Aanvraagformulier werkzaamheden buitenland

Aanvraagformulier vervolgopleiding

Stuur de documenten per email naar: info