Over ons

Met uw hulp ondersteunt SANO al meer dan 50 jaar artsen om dáár te werken waar de nood het grootst is. In kleine afgelegen ziekenhuizen, vluchtelingenkampen of in crisis- of oorlogsgebieden maken deze artsen het verschil. Vaak werken ze met een lokaal contract met een gering lokaal salaris. SANO maakt hun aanwezigheid dan toch mogelijk met een financiële suppletie.

In de afgelopen jaren is ook Nederland in een crisis beland, door een schijnbaar eindeloos durende epidemie. En onze gezondheidszorg kampt met een zorginfarct.
Reguliere zorg moet uitgesteld en zorgmedewerkers raken overbelast.

Voor een arts internationale gezondheidszorg (AIGT) werkend in een low resource setting of crisissituatie zijn onzekerheid, onveiligheid, crisis en chaotische werkomstandigheden aan de orde van de dag. Dit maakt ook dat juist zij in deze tijden ook een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan Nederland in crisis.

Gelukkig wordt de waarde van de AIGT sinds kort onderkend door de overheid. Na jaren van ‘campagnes/ lobby’ voor de AIGT en vasthoudendheid van onder meer de NVTG en met steun van velen is in 2021 de structurele financiering voor de opleiding tot – en kennisoverdracht van – de AIGT voor het eerst daadwerkelijk in werking getreden.

Artsen IGT hoeven hierdoor zich niet meer in de schulden te steken om de opleiding af te ronden. Het opleidingsinstituut krijgt een meer solide basis om verder door te professionaliseren. En met de oprichting van het instituut Kennis Connectors Global Health zal de meerwaarde van AIGT en global health kennis in zijn algemeen beter voor de Nederlandse gezondheidszorg beschikbaar worden.

Het blijft evenwel noodzakelijk dat artsen ook na hun opleiding in staat worden gesteld dáár te gaan werken waar dit het hardst nodig is. Zo zijn pandemieën alleen te bestrijden middels een wereldwijde aanpak. AIGT worden in Nederland uitstekend opgeleid om met de nodige kennis en expertise uiteenlopende gezondheidsproblemen te behandelen, van infectieziekten zoals HIV en Malaria tot acute zorg bij trauma tot het kunnen uitvoeren van bevallingen en keizersnedes. Maar ook hebben ze kennis van preventie, public health en organisatie van de gezondheidszorg. De opgedane ervaring en kennis is van onschatbare waarde voor het verdere verloop van de carrière en van meerwaarde bij terugkeer in Nederland. Velen van u als oud-tropenarts of werkzaam in internationale context kunnen hierover meepraten.

Bestuur

namens KNMG :

Dhr. W. J. Heres, voorzitter
Mevr. M. Goudswaard, secretaris
Mevr. I. de Vries,  bestuurslid

namens NVTG :

Dhr. B.J Hugen, penningmeester
Dhr. J. Schagen van Leeuwen, bestuurslid
Dhr. R. Schats, bestuurslid


Financiën

Het standaardformulier publicatieplicht voor ANBI 2021 is hier te downloaden


Jaarverslagen

Het SANO jaarverslag 2020 is hier te downloaden.