Wij ondersteunen global health professionals die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg in lage- en middeninkomenslanden.

Doel van de Stichting is het financieel ondersteunen van gezondheidswerkers die een bijdrage leveren aan de gezondheidszorg in lage- en middeninkomenslanden. SANO ondersteunt individuele gezondheidswerkers zoals artsen, verpleegkundigen en verloskundigen, geen instellingen of wetenschappelijk onderzoek. Het gaat hierbij met name om een financiële steun voor het verrichten van klinisch werk in een onderbetaalde setting, opleiding en onderwijs. Wereldwijd, inclusief in Nederland is veel kennis aanwezig over de mondiale gezondheidszorg. SANO wil deze kennis faciliteren en kennisuitwisseling bevorderen in het streven naar een gelijkwaardige eerlijke wereld. Daarom ondersteunt SANO gezondheidswerkers met een gedegen global health opleiding die voor minimaal twee jaar in een low-resource setting gaan werken. Ook wil SANO ondersteuning bieden aan collega’s uit lage- en middeninkomenslanden die in het kader van kennisuitwisseling tijdelijk in de Nederlandse setting komen werken. Meer weten over welke ondersteuning SANO biedt? klik hier.

De financiële middelen van het SANO-fonds zijn voornamelijk afkomstig van de jaarlijkse donaties van Nederlandse medici, maar ook van subsidies, erfstellingen en legaten. Doneren kan hier.

SANO onderschrijft de Gedragscode Internationale Samenwerking Gezondheidszorg (ISG) van de NVTG. 

Doel van de Stichting is het financieel ondersteunen van gezondheidswerkers die een bijdrage leveren aan de gezondheidszorg in lage- en middeninkomenslanden.
SANO ondersteunt individuele gezondheidswerkers zoals artsen, verpleegkundigen en verloskundigen, geen instellingen of wetenschappelijk onderzoek.
Lees meer -> Over ons

De financiële middelen van het SANO-fonds zijn voornamelijk afkomstig van de jaarlijkse donaties van Nederlandse medici, maar ook van subsidies, erfstellingen en legaten.
Ga naar Doneren.

SANO ondersteunt gezondheidswerkers met een gedegen global health opleiding die voor minimaal twee jaar in een low-resource setting gaan werken. Ook wil SANO ondersteuning bieden aan collega’s uit lage- en middeninkomenslanden die in het kader van kennisuitwisseling tijdelijk in de Nederlandse setting komen werken.
Meer over subsidie Aanvragen


Arie en Lisanne

Arie werkt als medisch directeur van het ziekenhuis en Lisanne werkt als arts in het ziekenhuis en binnen diverse publieke gezondheidszorg programma’s.

Groeten vanuit het zonnige Malawi

Ik ben arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde en sinds juli werkzaam in St Lukes hospital in Malosa, Malawi.

Het verhaal van Marieke Tacken

Ik werk sinds juni 2016 in Rubya Designated District Hospital. InTanzania, aan de grens met Uganda.